ARVONI

Kuvailen usein itseäni liberaalikonservatiiviksi. Minulle se tarkoittaa sitä, että olen monella tapaa arvokonservatiivi ja elämänarvoni liittyvät läheisesti perinteiseen arvokolmioon: koti, uskonto ja isänmaa. Arvoajatteluni ytimessä on vapaa ja vastuuta kantava ihminen, joka kantaa vastuun itsestään ja lähimmistään.

LIBERAALIKONSERVATIIVI

Pidän itseäni konservatiivina, koska haluan korostaa ajattelussani perinteisiä arvoja ja annan suuren arvon sille Suomelle, minkä vanhempamme ovat meille perinnöksi jättäneet.

Liberaali-termiä käytän etuliitteenä, koska pidän arvossa perinteitä ja perhekeskeisiä arvoja, mutta samalla hyväksyn maailman moninaisuuden ja erilaisuuden. Kaikkien ei tarvitse olla samasta puusta veistettyjä. Tällainen ajatus konservatiivisista arvoista istuu mielestäni hyvin kokoomuslaiseen politiikantekoon.

Kaikki eivät ole samanlaisia ja meille kaikille on täällä tilaa. Meillä on aina varaa kehittyä ja kehittää yhteiskuntaamme, mutta muutos muutoksen itsensä vuoksi ei mielestäni ole tavoittelemisen arvoista. Tämän vuoksi en pidä itseäni arvoliberaalina.

Kaveria ei jätetä

Arvostan vapautta, minkä itsenäisyys ja maamme perustuslaki meille tarjoaa. Samalla se edellyttää meiltä kaikilta vastuuta itsestämme, perheestämme ja myös naapureistamme. Yksilölle tule tarjota vapaus ja vastuu itsestään ja valtion ei tule olla holhoajamme.

Ns. kovassa markkinataloudessa katsotaan yleisesti, että ihminen on oman onnensa seppä ja putoaminen elintasossa on siten omaa syytä. Aina ei ole niin ja joskus elämä heittelee.

Suomessa vallitsee yhteisvastuun ja heikoista huolehtimisen perinne: kaikkien pitäminen kiinni yhteiskunnassa ja kohtuullisessa elämässä on yhteinen asia. Veteraanit pukivat sen aikoinaan sanoiksi periaatteessaan "Kaveria ei jätetä".

Maahanmuuttokriittinen?

Arvostan sitä maata ja hyvinvointia, minkä omat vanhempamme ovat meille rakentaneet, enkä ole valmis lahjoittamaan sitä pois. Suomi ei voi olla muusta maailmasta eristäytynyt saareke maailmassa. Yhteiskuntamme tarvitsee maahanmuuttoa ja niitä kansainvälisiä tuulia mitä se tuo tullessaan, mutta tarvitsemme etenkin sitä, että uudet tulijat alkavat yhdessä kanssamme rakentaa meille kaikille yhteistä Suomea.

Monikulttuurisuus ei ole minulle tavoiteltava itseisarvo, vaan ennemminkin tosiasia ja realiteetti. Maailma muuttuu koko ajan ja tarvitsemme kansainvälisyyttä, mutta emme eriytyviä ja muusta yhteiskunnasta irtaantuvia erilliskulttuurin saarekkeita.

Kotona luodaan arvoperusta

Koti muodostaa minulle elämänpiirin, jossa hoidetaan lähimpiä ihmissuhteita ja saadaan lepoa työn vastapainoksi. Lapsiperheille koti on lasten kasvattamisen ja yhteiskunnan uusintamisen paikka.

Koti on paikka, missä aletaan jakaa suomalaisuuden arvoja jo äidinmaidossa. Kodin ulkopuolella yhteiskuntamme arvojen jakamisen tulee jatkua myös varhaiskasvatuksen ja koulun piirissä.

Jos kodit eivät kykene hoitamaan tätä tärkeää tehtävää, se jää yhteiskunnan hoidettavaksi kalliilla hinnalla. Siksi haluan, että yhteiskunta tarjoaa tukea hyvän kodin ylläpitämiselle silloin kun se on vaikeaa. Pidetään kodeistamme huolta myös yhdessä.

Jokainen meistä on tärkeä

Yhteiskunnan hyvinvointipalvelut ovat kattavammat kuin koskaan. Silti samaan aikaan oireilemme yhä enemmän jaksamisen kanssa. Haluan, että omalla yhteisöllämme on tarjottavanaan tukimekanismeja, kun jaksamisen kanssa on vaikeaa.

Uskon kristillisen perinteen ja valistuksen ajan filosofian meille antamaan arvopohjaan - länsimaisen sivistysvaltion arvoihin. Jokaisella ihmisellä on jakamaton ihmisarvo riippumatta sukupuolesta, sukupuolisuuskokemuksesta, kulttuurista, etnisyydestä tai muusta taustasta. Tätä tulee vaalia kaikkialla.

Muista kulttuureista tulevat mahtuvat vaivatta yhteiskuntaamme mukaan, kunhan he hyväksyvät ja omaksuvat ajatuksen: "maassa maan tavalla". Toivoisin näkeväni meille rantautuneen kulttuurisen rikkauden sopeutuvan omaan yhteiskuntaamme ja antavan sille väriä positiivisella tavalla.

Yrittäjyys ja työnteko luovat hyvinvointia

Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja se leimaa ajatteluani. Yritykset ja työnteko pitävät Suomen pyörimässä ja ylläpitävät maamme kilpailukykyä.

Haluan puolustaa ihmisen vapautta, erilaisuutta ja omistamisen oikeutta, mutta samalla yhteisvastuuta. Työnteon, ahkeruuden ja yrittämisen tulee olla kannattavaa ja sen tuomasta palkkiosta pitää saada nauttia. 

Suomen rooli ja asema globaalitaloudessa perustuu korkeaan osaamiseen. Siksi haluan vaalia laadukasta koulutusta jo ensi metreiltä alkaen ja haluan vetää mahdollisimman monet mukaan tähän elinikäisen oppimisen kierteeseen.

Tällaisiin arvoihin perustuu Suomi, mihin haluan tähytä, missä haluan asua ja mihin haluan lapseni kasvattaa.