TOIMIVA JULKINEN LIIKENNE

Hyvin toimiva julkinen liikenne on tärkeää niin sosiaalisen tasa-arvon kuin ympäristönkin kannalta. Espoon tulee pitää huoli, että joukkoliikenne on suurimmalle osalle asukkaista järkevä ja käytännöllinen vaihtoehto oman auton käytölle. Ruuhkamaksut eivät ole ratkaisu julkisen liikenteen sujuvuuden parantamiseen.

Hyvin toimiva julkinen liikenne on tärkeää niin sosiaalisen tasa-arvon kuin ympäristönkin kannalta. Espoon tulee pitää huoli, että joukkoliikenne on suurimmalle osalle asukkaista järkevä ja käytännöllinen vaihtoehto oman auton käytölle. Ruuhkamaksut eivät ole ratkaisu julkisen liikenteen sujuvuuden parantamiseen.

Pääkaupunkiseudulla lippujen hinnat tulee pitää kohtuullisena ja palvelutarjontaa tulee kehittää edelleen. Reittiverkon suunnittelussa tulee huomioida myös ne alueet, mitkä eivät luontaisesti ole yhteyksissä julkisen liikenteen runkoverkkoon, jottei Espooseen synny "pussinpohjia", joissa ilman omaa autoa ei tule toimeen.

Nykymaailmassa myös työnteon aikataulut ovat muuttuneet. Vaikka suuri osa edelleen työskentelee toimistoaikaan, on meillä yhä kasvava joukko ihmisiä, jotka työskentelevät vuorotyössä tai muutoin epätavalliseen aikaan.

Julkisen liikenteen tulee olla kilpailukykyinen tai vähintäänkin käyttökelpoinen vaihtoehto yksityisautoilulle muutoinkin kuin vain ruuhka-aikoina.

Joukkoliikenteen suunnittelun lähtökohtana on runkolinjojen kehittäminen ja tässä keskeisessä roolissa on raideliikenne. Näin pitää ollakin. Raideliikenteen kuljetuskapasiteetti ja aikatauluvarmuus on ylivertainen verrattuna maantieliikenteeseen.

Juna- ja metroasemat ovat luonnollisia palvelukeskittymiä ja tätä tulee kehittää mm. kaavoituksella edelleen. Tehokasta syöttöliikennettä liikenteen solmukohtiin tulee kehittää edelleen, kuitenkaan unohtamatta bussiliikenteen suoria linjoja Espoon kaupunkikeskusten välillä.

Espoon tulee pitää puolensa, kun pääkaupunkiseudun julkista liikennettä suunnitellaan. Joukkoliikenteen pitää aidosti kyetä olemaan varteenotettava vaihtoehto yksityisautoilulle myös Espoossa.

Niin kauan, kun julkinen liikenne ei ole nopea ja tehokas vaihtoehto Espoon asukkaille liikuttaessa koko pääkaupunkiseudun alueella, on Helsingin ruuhkamaksu kohtuuton ratkaisu ja sen mahdollinen käyttöönotto tulee estää.