PERHEEN, LASTEN JA NUORTEN TUKI - APUA ARKEEN

Vaikka työ ja perhe rikastuttavat elämää ja antavat voimavaroja, niiden yhteensovittamisesta voi aiheutua ristiriitoja ja psyykkistä kuormitusta. Yhteiskunta tarvitsee työntekoa ja siitä syntyvää hyvinvointia. Espoon tulee tarjota perheille työntekoon kannustava ilmapiiri ja sitä tukevat perhepalvelut.

Sujuva arki on yksi perheen hyvinvoinnin peruspilareista. Siihen liittyy monta erilaista asiaa, alkaen työn ja perheen yhteensovittamisesta, ajanhallinnasta, toimivista rutiineista ja yhteisistä säännöistä. Perheen toimivan arjen rakentamiseen liittyy usein myös perheen ulkopuolinen tukiverkosto. Vanhempien jaksaminen ja myös omista tarpeista huolehtiminen on keskeisessä asemassa hyvän perhearjen kannalta.

Hyvä ja sujuva arki lisää koko perheen hyvinvointia ja heijastuu myös muille elämän osa-alueille, kuten työntekoon ja työssä jaksamiseen.

Monen Espoossa asuvan perheen lähisukulaiset saattavat asua kaukana pääkaupunkiseudulta. Siksi esimerkiksi lastenhoitoapua voi olla vaikea järjestää. Helpotusta arkeen ja pienen hengähdystauon voivat tarjota mm. kouluikäisille tarkoitettu asukaspuistojen ohjattu toiminta. Tätä ei saa supistaa säästösyistä. Aina tämäkään ei riitä. Esim. vuorotyötä tekevien saattaa olla hankala järjestää lastenhoito ilta- tai yöaikaan.

Haluaisin, että esim. väliaikaisen lastenhoitoavun järjestämiseen otettaisiin laajemmin käyttöön palveluseteli. Se loisi kysyntää yksityisen sektorin palveluntarjoajille ja samalla toisi helpotuksen perhearkeen.

Kotihoidontuen Espoo-lisään ei saa kajota millään verukkeella. Haluan, että Espoo tunnetaan kaupunkina, mikä toivottaa tervetulleeksi lapsiperheet ja tukee myös niitä perheitä, jotka haluavat, että oma lapsi viettää ensimmäiset elinvuotensa kotona.

Perhepalveluissa sekä lasten ja nuorten sosiaalisen tuen palveluissa tavoitteena tulee olla vielä nykyistäkin lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluja tulee vahvistaa ja siirtää painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.

Palvelukokonaisuuden tulee olla tehokkaasti integroitu siten, että avun tarvitsija saa avun helpolla. Myös sen löytäminen tulee olla entistä helpompaa. Kun ihminen tai perhe ajautuu tilanteeseen, missä joutuu hakeutumaan yhteiskunnan avun piiriin, voimavaroja on usein kulutettu jo yrityksiin pärjätä itse. Kynnys avun pyytämiseen tulee saada mahdollisimman matalaksi ja avun pitää olla oikeanlaista ja oikea-aikaista, ilman pitkää jonotusaikaa.

Resurssit koulunkäynnin tukeen peruskoulussa ja toisella asteella tulee kohdentaa oikein. Etenkin toisen asteen kohdalla nuorille suunnattujen tukitoimien tulee aidosti vähentää opintojen keskeytymistä ja koulupudokkuutta. Espoossa tulee lisätä resursseja nuorten syrjäytymisen estämiseen. Tällä hetkellä monen palvelun jonotusajat ovat kohtuuttomat.

Haluan olla mukana kehittämässä ja tekemässä päätöksiä Espoon lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen palvelujen järjestämisestä. SoTe-uudistus tulee vaikuttamaan tämän palvelukokonaisuuden järjestämisvastuuseen ja organisointiin, mutta sen kanssa tehdään Espoossa edelleen töitä, ja siinä haluan olla mukana - tekemässä hyviä päätöksiä espoolaisten puolesta

Kuulen mielelläni kokemuksia ja ehdotuksia siitä, millaisia tukimuotoja perheet tarvitsisivat, jotta saisimme rakennettua kaikkia tahoja palvelevan ja koko kaupunkia hyödyttävän tukijärjestelmän työssäkäynnin ja arjessa pärjäämisen helpottamiseksi. Ota yhteyttä.