VAALITEEMANI

Kaikkien vaaliteemojeni yhdistävä tekijä on toimelias, turvallinen, kestävä ja hyvä arki Espoossa. Kestävyydellä tarkoitan niin taloudellista, sosiaalista, kulttuurista kuin ekologista kestävyyttä. Kun arki rullaa, niin töissä ja kotona jaksaa paremmin. Kestävyys on jaksamista ja rakentamista pitkällä tähtäimellä. Tutustu tarkemmin vaaliteemoihini ja seuraa näitä aihepiirejä syventävää kirjoitteluani myös muiden kanavieni kautta.

TURVALLINEN JA LAADUKAS KOULU

Opetuksen laadusta ja turvallisesta kouluympäristöstä ei saa tinkiä. Myöskään erityistä tukea tarvitsevia oppilaita eikä heidän perheitään saa unohtaa. Hyvä koulu on Espoon kilpailuvaltti. Lue lisää...

HYVIN TOIMIVA JULKINEN LIIKENNE

Hyvin toimiva julkinen liikenne on tärkeää niin sosiaalisen tasa-arvon kuin ympäristönkin kannalta. Espoon tulee pitää huoli, että joukkoliikenne on suurimmalle osalle asukkaista järkevä ja käytännöllinen vaihtoehto oman auton käytölle. Ruuhkamaksut eivät ole ratkaisu julkisen liikenteen sujuvuuden parantamiseen. Lue lisää...

TUKEA LAPSIPERHEIDEN ARKEEN JA TYÖSSÄKÄYNTIIN

Vaikka työ ja perhe rikastuttavat elämää ja antavat voimavaroja, niiden yhteensovittamisesta voi aiheutua ristiriitoja ja psyykkistä kuormitusta. Tarvittavan palvelun piiriin pääsemisen tulee olla helppoa. Espoon tulee tarjota perheille työntekoon kannustava ilmapiiri ja sitä tukevat perhepalvelut. Lue lisää...